MEER OOR LOTMIX
Die Lotmix konsentrate is spesifiek-geformuleerde proteenkonsentrate vir die
vetmesting van beeste. Beide Lotmix 36 en Lotmix 45 word gekenmerk deur n baie lae
ureum insluiting. Ureum insluiting in die finale mengsel is ongeveer 1% en die persentasie proteen
afkomstig van ureum wissel van so laag as 18% tot maksimum 27% wat n ho verbyvloei
proteen verseker en bydrae tot verbeterde voeromset (sien tabel) Beide Lotmix 36 en 45 word
ingesluit in die fi nale mengsels teen 10% (sien tabel). Lotmix 45 is spesifi ek geformuleer
vir verdere vermenging met mielies terwyl Lotmix 36 geformuleer is vir vermenging met
mieliesemels (chop).
VERMENGING
Die konsentrate vermeng maklik sonder om klonte te vorm. Die 10% konsentraat insluiting is
baie ekonomies omrede 90% plaasgeproduseerde produkte gebruik kan word.
Vir backgrounding en/of preconditioning van ligte kalwers kan beide konsentrate
uitstekend aangewend word met die verdere byvoeging van oliekoek om die proteen in die
aanvangsfase te verhoog (sien tabel). Die Lotmix konsentrate bevat die medikament Monensin
Na wat groei en voeromset verbeter en help om asidose te bekamp. Vitamiene A en al die
noodsaaklike mikro- en makrominerale word voorsien sowel as sinkbasitrasien wat n antibiotiese
werking in die dermkanaal het.
AANPASSING
Korrekte aanpassing is baie belangrik om asidose te voorkom. Kafeteria Stelsel - beperk die
inname van die kragvoer tot 1% van liggaamsmassa vir ongeveer 3 dae, tot 1.5% vir nog 3 dae,
en tot 2% vir n verdere 3 dae voor ad lib voeding plaasvind. Smaaklike lang hooi moet onbeperk
beskikbaar wees. Volledige Mengsels - beperk inname in week 1 tot +/- 1.8% van liggaams
massa met lang hooi ad lib beskikbaar. Voer ad lib in week 2 met hooi steeds beskikbaar .
Laat ruvoer daarna uit vir al die diere wat geen vorm van asidose toon nie.
ALGEMENE RIGLYNE
Melassemeel kan ongeveer 10% van die mielies of chop vervang (bv. 10% konsentraat, 8%
melassemeel, 72% chop, 10% ruvoer)  Kuilvoer moet beperk word tot maksimum 30% van die
mengsel. Kuilvoer kan die ruvoer totaal vervang (bv. 10% konsentraat, 30% kuilvoer, 60% chop).
Vir die aanvangsfase moet ruvoer wel ingesluit word (bv. 10% konsentraat, 5% gras, 25%
kuilvoer, 60% chop)  Blaarkopmeel kan die ruvoer insluiting heeltemal vervang en ongeveer
80% van die mielies of chop (bv.10% kons, 20% chop, 70% kopmeel).  Zilmol of Zilmeester
kan aangewend word vir die laaste 20 tot 35 dae. n Minimum vetheidsgraad van A2+ moet bereik
word voor zilmax gebruik word. Laat toe vir n onttrekkingsperiode van minimum 48 ure voor slag.
Om verhoogde spiergroei te optimiseer is dit raadsaam om 25kg van die chop met oliekoek te
vervang soos aangedui.   Mielies kan heel ingesluit word - selfs beter VOV kan behaal word met
heel teenoor gemaalde mielies.  Ruvoer wat ingemeng word moet so grof moontlik gemaal word
(50mm sif) Voerinnames piek tipies tussen 16h00 en 22h00 met n kleiner piek tussen 06h00 en
10h00 (dit wissel tussen seisoene en met temperatuur skommelings). Manipulering van voedingstye
deur voldoende te voer net voor die middag piek om te hou tot na die oggend piek kan GDT en
VOV verbeter. Met n kafeteriastelsel sal diere toenemend minder ruvoer inneem met ongeveer
12% as n riglyn oor die hele periode.  Innames met drorantsoene (geen kuilvoer) kan verbeter
word deur 5 tot 10% water by te meng.  Deeglike vermenging van al die bestanddele met die
ruvoer sal die GDT en voeromsetverhouding verbeter.
webtuiste ontwerp deur O'Brien Design